موسسه غیر انتفاعی کوشیار

موسسه غیر انتفاعی کوشیار در گلسار

مؤسسه آموزش عالی کوشیار

  مؤسسه آموزش عالی کوشیار     رشت – گلسار – انتهای خیابان ۸۶ مؤسسه     آموزش عالی غیرانتفاعی – غیردولتی کوشیار                                                                                                                                                                    
/ 11 نظر / 284 بازدید

کادر هیئت موسس

  کادرهیئت موسس ردیف نام و نام خانوادگی رتبه دانشگاهی رشته تخصصی 1 دکتر طهمورث حسنقلی پور دانشیار مدیریت بازرگانی 2 دکتر الهیار داغبندان استادیار مهندسی صنایع 3 مهندس غلامرضا شجاع طلب مربی مهندسی صنایع 4 دکتر محمد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 56 بازدید
دی 92
5 پست